Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα

Τμήμα Αριθμός Μαθητών
Α'1 23
Α'2 22
Β'1 20
Γ'1 24