Ιστορικό Σχολείου

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ο θεσμός του Αθλητικού Σχολείου (Α.Σ.) καθιερώθηκε στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 61,602, ημερομηνίας 16/2/2005 και Αρ. Απόφασης 62.664, ημερομηνίας 28/9/2005). Βασικός σκοπός του Α.Σ. είναι η πολύπλευρη στήριξη των μαθητών/τριών - αθλητών/τριών που διακρίνονται στον αθλητισμό για σωστή προετοιμασία και προαγωγή της άθλησης και του αθλητισμού, την υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας στον αθλητισμό (ΥΠΠ, 2014α). Η λειτουργία του Α.Σ. στοχεύει στη διατήρηση του ίδιου προγράμματος σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου και την ταυτόχρονη διευκόλυνση των μαθητών/τριών-αθλητών/τριών για πρωινές προπονήσεις, πάντα υπό τη στενή παρακολούθηση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης.

Αρχικά, ο θεσμός του Α.Σ. εφαρμόστηκε πιλοτικά τη σχολική χρονιά 2006-2007, με τη λειτουργία δύο Αθλητικών Λυκείων (Α.Λ.) στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού και επεκτάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου( Αρ. Απόφασης 78.735, ημερομηνίας 28/4/2015), στη Λάρνακα, την Πάφο και την Αμμόχωστο (Παραλίμνι) κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016. Ακολούθως, στο πλαίσιο της αναδιαμόρφωσης και του εκσυγχρονισμού του ωρολογίου προγράμματος για τα σχολεία Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθιερώθηκε και ο θεσμός του Αθλητικού Γυμνασίου (Α.Γ.), με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, (Αρ. Απόφασης 78.735, ημερομηνίας 28/4/2015). Η λειτουργία των Α.Γ. στη Λευκωσία και τη Λεμεσό εφαρμόστηκε τη σχολική χρονιά 2015-2016 και επεκτάθηκε στη Λάρνακα, την Πάφο και την Αμμόχωστο τη σχολική χρονιά 2016-2017.

ΓΣΕ3