ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ

ΥΛΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ icon acrobat  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΙΒΟΥ icon acrobat  
 
ΜΑΘΗΜΑ 5ο: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (VIDEO) Youtube      
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ppt powerpoint 1  
ΚΑΡΤΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ icon acrobat  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ MULTIPLE - CHOICE     icon ppt  
 
ΜΑΘΗΜΑ 6ο: ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ     18/2/2021
ΚΑΡΤΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ icon acrobat  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ MULTIPLE - CHOICE  18/2/2021
     
ΜΑΘΗΜΑ 7ο: Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Youtube  
ΚΑΡΤΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ icon acrobat 16 17  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ MULTIPLE - CHOICE powerpoint  
     
ΜΑΘΗΜΑ 8ο: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (VIDEO)  Youtube  
ΚΑΡΤΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ icon acrobat  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ MULTIPLE - CHOICE icon ppt